Support and Manual
ProofX Support & manual

Vanliga frågor och svar

Print thomas.ranhem 8/26/2014
Hjälp > Övrigt > Frågor och svar

Jag vill placera 3 textfrågor bredvid varandra på samma rad. Hur gör man?

  1. Flytta och dra den andra frågan och placera den till höger om den första frågan
  2. Upprepa steg ett och flytta den tredje frågan till höger om den andra frågan.

Se Generellt på alla frågetyper för mer information

Går det att ladda upp flera filer med samma filuppladdningsfråga?

Nej, det går bara att ladda upp en fil per filuppladdningsfråga.

Du kan däremot lägga flera filuppladdningsfrågor efter varandra och styra hur många som visas med hjälp av logik.

Hur ändrar min e-postadress om jag har ett konto i ProofX?

1. Gå till ett formulär.

2 .Logga in i ProofX

3. Rutan som innehåller e-postadress visar då den felaktiga adressen.

4. Klicka på hänglåset

5. Kryssa i att du vill låsa upp.

6. Skriv i den korrekta e-postadressen.

7. Skicka

Hur får man ett konto i ProofX?

Tala med kontoansvarig i din organisation