Support and Manual
ProofX Support & manual

Summera en flervalsfråga

Print thomas.ranhem 6/24/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Summera en flervalsfråga

Här kommer en funktion för att summera en flervalsfråga. Detta förutsätter att det är ett numeriskt tal som skall summeras i frågan.

function summera(arr){
  if (jQuery.isArray(arr)){
     var sum=0;
     for (var i=0;i
        sum+=Number(arr[i]);
     }
     return sum;
  }else{
     return arr;
  }