Support and Manual
ProofX Support & manual

Ej redigerbar

Print thomas.ranhem 8/15/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Logik > Ej redigerbar

Används för att en fråga inte skall gå att ändra på då man har valt en viss fråga.  Använd i kombination med Frågan är obesvarad/tom