Support and Manual
ProofX Support & manual

Logik

Print thomas.ranhem 8/23/2013

Logik använder du för att visa eller dölja frågor och texter beroende på vilket svar som har angivits. Du kan också sätta logik på om en videofilm har spelats färdig eller inte.

Dina frågor måste vara skapade för att synas på logikfliken.

Om du ändrar på frågornas svarsalternativ måste du se över logiken.

Röda pilenraden visar sida, fråga, grupp eller objektsnamn.

Blåapilenraden visar hur inställningarna skall vara då formuläret öppnas

Orangapilenraden och framåt visar frågealternativet som skall utlösa en händelse eller flera händelser.

Om det är flera frågor som skall visas när ett alternativ väljs så lägg gärna alla frågorna i en gruppering och Göm och visa grupperingen istället. Vill man få bort grupperingsutseende så välj att grupperingen skall visas som "Inget"