Support and Manual
ProofX Support & manual

Infoga ett hyggligt unikt värde med hjälp av tid.

Print thomas.ranhem 5/23/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Infoga ett hyggligt unikt värde med hjälp av tid.

Den här plockar fram antal millisekunder från 1970-01-01 till nu. Slice -6 innebär att den tar de sex sista siffrorna.

<script type="text/javascript">
  (function(){
     
  jQuery(function() {
     var id = (new Date()).valueOf().toString().slice(-6);
     $PX('Q2').value(id);
  });
 
  })();
</script>