Support and Manual
ProofX Support & manual

Gå uppåt

Print thomas.ranhem 10/20/2014
Hjälp > User interface > Explorer > Gå uppåt

Navigera uppåt i trädstrukturen

Ser knappen ut så här så har du nått rotmappen. (mappen längst upp)