Support and Manual
ProofX Support & manual

Summering

Print thomas.ranhem 6/23/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Summering

Här har vi ett script som summerar fyra olika fält och stoppar in summan i det femte.

<script type="text/javascript">
jQuery(function() {
  $PX('Q6-9').on('change', function () {

     var Individuellt = Number($PX('Q6').value()||0);
     var NaraRelationer = Number($PX('Q7').value()||0);
     var Socialt = Number($PX('Q8').value()||0);
     var Allmant = Number($PX('Q9').value()||0);

     $PX('Q10').value(Individuellt + NaraRelationer + Socialt + Allmant);
  });
});
</script>