Support and Manual
ProofX Support & manual

Provision

Print thomas.ranhem 5/19/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Provision

Räkna ut en provision baserat på olika input i formuläret.

Tanken med formuläret är att man skall räkna ut provisionen vid en försäljning:

Pris per licens: 100 (per månad)

Ange antal: 10

Längd på kontraktet: 12 (antal månader)

Intäkt = 100 * 10 * 12 (12000:-)

Kostnader = 100 * 10 * 12 / 2

Provision = Avrundat (100 * 10 * 12 / 2) * 0,3

http://proofx.se/yzTRVJpCL79jdBPQa3k5HB/

Formuläret

<script type="text/javascript">

$PX('Q1-3').on('change', function () {

   var PrisPerLicens = $PX('Q1').value();
   var AngeAntal = $PX('Q2').value();
   var AntalManader = $PX('Q3').value();

   $PX('Q4').value(PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader);
   $PX('Q5').value(PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader / 2);

   $PX('Q6').value(Math.round((PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader / 2) * 0.3));

});
</script>