Support and Manual
ProofX Support & manual

Lägg till flera användarkonton

Print thomas.ranhem 8/13/2014
Hjälp > User interface > Explorer > Administrativa verktyg > Användare > Lägg till flera användarkonton

Tillåter skapande av många användarkonton från excellista. Skapa en excellista med en kolumn för epost, en kolumn för användarnamn och en kolumn för lösenord. Varje rad skall motsvara en användare och både epostadresser och användarnamn skall vara unika. Para sedan ihop användarnamn och lösenord i excellistan med vad de skall bli i ProofX. Epostadressen paras ihop automatiskt.

Ytterligare kopplingar fungerar för tillfället inte. Ignorera därför denna funktion.

Det går också att sätta den användarroll som de nya användarna skall få.