Support and Manual
ProofX Support & manual

PDF

Print thomas.ranhem 8/29/2013
Hjälp > Advanced > PDF

Lägg till /pdf och ditt formulär blir av PDF karaktär.

Fungerar om man öppnar exempelvis sitt svar.