Support and Manual
ProofX Support & manual

Iframe

Print thomas.ranhem 5/12/2014
Hjälp > Advanced > Iframe

Exempel på hur du kan använda dig av IFrame i andra system för att bara visa upp innehållet på en webbsida.

I vissa webbpubliceringsverktyg får man prova sig fram med vad som är möjligt och hur man gör. Se respektives verktygs manual.

Primärt sätt

<iframe src="https://kalle.proofx.se/dinlänk/PLAIN/hideauth=1/"
       seamless="seamless"
            frameborder="0"
            width="100%"
            style="height: 1186px;">
</iframe>

Alternativt sätt

<iframe src="http://proofx.se/LYI0TYq9DMmEY3VKzPF7lF/PLAIN/" 
            sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts"
            allowtransparency="true"
            frameborder="0"
            style="width:960px;height:800px;overflow:hidden" 
            scrolling="auto" 
            />