Support and Manual
ProofX Support & manual

Dator/ Föremål

Print thomas.ranhem 3/31/2016
Hjälp > SkolPC > Import > Excelformat > Dator/ Föremål

Vid import av bara datorer som senare skall kopplas ihop med elever eller lärar skall utformniingen av excel vara följande:

Du måste ha skapat modellen innan du startar inmporten av datorerna.