Support and Manual
ProofX Support & manual

Arbeta med sidor

Print thomas.ranhem 10/20/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Redigera > Arbeta med sidor

Du kan arbeta med flera sidor i ProofX.

Välj respektive sida att arbeta med. Skapa ny sida genom att klicka på det tomma arket som alltid finns längst till höger brevid sidnumret.

Det får inte finnas några frågor på sidor du vill ta bort.