Support and Manual
ProofX Support & manual

Info tab

Print thomas.ranhem 4/28/2016
Hjälp > User interface > Info tab

För att få veta lite mer om ett formulär och innehållet i det så finns infofliken.

Namn

Beskrivning

Småbild

Visar en småbild av formuläret

Filnamn

Visar filens namn

Ägare

Visar vem har skapat filen/ laddat upp den

Filtyp

Visar vilken typ av fil det är: Mapp, Fil, Enkät, Anmälan, Webbsida, Blogg

Modul

visar vilken modul som har använts

Senast ändrad

Visar när den senast har ändrats

Skapad

Visar när filen skapad

Kortnamn

Visar ytterligare en länkmöjlighet som är automatisk

Modulspecifikt: Formulär

Följande information visas om det är en enkät eller anmälan:

  • Antalet inkomna svar
  • Startdatum
  • Stängningsdatum

Rättigheter till filen kan ändras här. Förutsättning är att man får lov att ändra rättigheter. Basfunktionalitet för vilka som får se enkäten/anmälning finns under inställningar.

Rättigheter till filen kan ändras här. Förutsättning är att man får lov att ändra rättigheter. Basfunktionalitet för vilka som får se enkäten/anmälning finns under inställningar.