Support and Manual
ProofX Support & manual

Växlar på adressfältet

Print thomas.ranhem 5/20/2014
Hjälp > Advanced > Växlar på adressfältet

Det det finns ett antal olika växlar man kan använda på adressraden i ProofX

Namn

Beskrivning

/report/

Visar diagram

/report/list/

Visar en lista på personliga svar. Inga anonyma svar dock.

/report/excel/

Skapar ett exceldokument

/$/

Säger till systemet att det kommer en växel. Används då formuläret använder sig av klartext i säkväg (filnamn)

/plain/

Tar bort ramsidor från formulär och rapport

/qr/

Visar en QR tag till adressen

/pdf/

Visar formuläret som ett PDF dokument. Går att använda till ett besvarat dokument med om man öppnar svaret.

/short/

Förflyttar dig till http://px.nu/xxxxx kortadressen

/mp=[guid]/

Använder en annan ramsida än den valda; vid exempelvis rapporter som behöver en annan layout.

/hideauth=1/

Gömmer "logga inrutan" på sidan OBS! Responsivt design inaktiveras med denna variabel påslagen. (mobil, surplattor etc.)