Support and Manual
ProofX Support & manual

Generellt på alla frågetyper

Print LOMF 8/23/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Generellt på alla frågetyper

Ändra ordning på frågor

Markera först frågan och klicka och dra sedan på den blåa ytan.

Släpp frågan där du vill ha den.

Show me

Frågor i flera kolumner

Flytta frågan som vanligt men dra den till höger om en annan fråga.

Show me