Support and Manual
ProofX Support & manual

Skapa ny användarroll

Print klas.minnbergh 8/29/2013
Hjälp > User interface > Explorer > Administrativa verktyg > Roller > Skapa ny användarroll

Användarroller är mallar för användare. En roll består av dels systemrättigheter och dels gruppmedlemskap. När en ny användare skapas med en viss roll får användaren rollens gruppmedlemskap och systemrättigheter.

Exempel, rollen Supportroll.

Användare som sätts som Supportroll blir medlemmar i gruppen Supporten och tilldelas systemrättigheterna Logga in i administrationsgränssnittet, Ändra gruppmedlemskap, Återställ lösenord.