Support and Manual
ProofX Support & manual

Räknare

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Räknare

Räknare (används för att räkna ner när någon har valt alternativet) Används då man tex  bokning av medarbetarsamtal eller platser i en biosalong.

       Välj ”Ny räknare”

Ange maximalt antal som kan välja alternativet.
Nuvarande värde används om man skall ändra det totala antalet som har kommit in.

Om multisvar anges så kan man även fylla i maxantalet som är möjligt att välja då respondenten svarar. Lämnas ”Max per svar” tom kan man fylla i hur många platser man vill ha upp till den totala summan.

Tryck på röda krysset ör att ta bort en räknare.