Support and Manual
ProofX Support & manual

Ramsida

Print thomas.ranhem 12/16/2013
Hjälp > Fast guides > Ramsida

För att kunna arbeta med ramsidor måste du dels se till att du inte är i Förenklat läge. Och att du har rättighet att sätta ramsidor på formulär och mappar. Du skall se kryssrutan Använd ramsida under rubriken Webb i högra delen av webbläsarfönstret. Gör du inte det så behöver du mer rättigheter, kontakta en administratör.

Skapa en ny webbsida i en lämplig mapp. Det kan vara en bra ide att klicka ur ramsida på den mapp du tänker jobba i. Det är ganska förvirrande att ha en ramsida på en ramsida!

I förra bilden skapade vi en Webbsida som vi döpte till ”Enkel ramsida”. Webbsidor är den filtyp som används för ramsidor. Webbsidor består i stort sett bara av ett redigerbart textfält.

Vi skriver texten ”Exempel på ramsida..” och sparar så att vi känner igen ramsidan när vi testar den.

Om vi sätter Webbsidan som ramsida som den är nu, med bara en text i sig, så skulle vi inte se vårt formulär. Kom ihåg att vi inte bygger ramsidor för sig själva utan som bakgrund till formulär.

För att en Webbsida ska bli en ramsida måste vi lägga till en rad HTML-kod.

Tryck på knappen källa i redigeraren och lägg till raden. När den här ramsidan, Enkel ramsida, används kommer den här raden bytas ut mot det formulär som använder ramsidan. När du lagt till raden, Spara, och tryck på Källa igen för att komma tillbaka till den vanliga redigeraren.

symboliseras av bilden Tabell med svar när vi tittar på den i det vanliga läget:

För att göra ramsidan litet intressantare lägger vi också till en bild.

Tryck på knappen Bild.

I rutan bildegenskaper kan vi dels styra en bilds egenskaper eller ladda upp eller länka nya bilder. Trycker vi på Ladda upp lägger vi till en bild på direkten från vår egen dator. Medan om vi trycker på Bläddra på server måste vi ha laddat upp bilden till ProofXs Utforskare innan. I det här exemplet väljer vi Bläddra på server.

Vi väljer en bild på servern.

Bilden visas upp i Bildegenskaper. Om vi vill kan vi ändra på bredden eller höjden på bilden eller andra bildegenskaper. Vi trycker på ok.

Bilden visas upp i redigeragränssnittet. I det här fallet var det loggan till ProofX demonstrationssajt, Långväga resebyrå. Enkel ramsida.är nu klar och du kan öppna den i ett nytt fönster från fliken Visa på vanligt sätt i ProofX.

Nu återstår bara att använda ramsidan på en mapp eller en fil. Markera mappen eller filen som skall använda ramsidan, Demoformulär i vårt exempel.

Kryssa i kryssrutan Använd ramsida under rubriken Webb.Tryck sedan på mappikonen.

När vi tryckt på mappikonen öppnas en filväljare, välj den ramsida du vill använda, i vårt fall Enkel ramsida.

Ramsidan för Demoformulär är nu satt till Enkel ramsida. Notera att ramsidor ärvs. Hade vi satt ramsidan på mappen Exempel hade den ramsidan gällt för alla filer som ligger i mappen Exampel.

Vi öppnar formuläret Demoformulär och tittar på resultatet. Vad vi tittar på är dels formuläret och dels ramsidan.

Det övre markerade området, bilden Långväga resebyrå och texten Exempel på ramsida.. är material som vi la in direkt på ramsidan.

Det nedre markerade området är själva formuläret. På ramsidan la vi in specialmärkningen , ProofX ersätter den märkningen med envalsfråa, textfråga, rubrik och brödtext från formuläret som använder ramsidan.