Support and Manual
ProofX Support & manual

Definitioner

Print klas.minnbergh 8/29/2013

Objekt består av "Properties" eller egenskaper och ett namn.

En udodefinition är en ritning eller en plan för hur objekt skall se ut. I bilden visas objektdefinitionen "PERSON". Det specificerar att ett ojekt av typen PERSON har ett namn. Men, när objektdefinitionen PERSON har skapats så har ännu inga objekt av typen PERSON skapats. Vad definitionen definierat är hur PERSON-objekt kommer se ut när de väl skapas.