Support and Manual
ProofX Support & manual

Välj gruppmedlemsskap

Print klas.minnbergh 8/29/2013
Hjälp > User interface > Explorer > Administrativa verktyg > Roller > Välj gruppmedlemsskap

Välj de gruppmedlemskap användare med den här rollen skall ha.