Support and Manual
ProofX Support & manual

Logik

Print thomas.ranhem 6/27/2014
Hjälp > Fast guides > Logik

Lathunden kommer skapa ett formulär, lägga på frågelogiken och visa resultatet.

  1. Skapa ett formulär, antingen anmälan eller enkät, båda går lika bra.

  1. Tryck på fliken Logik.

  1. Tryck på plustecknet (+) för de frågor som skall vara gömda från start, Det här är text!... och Vilken är din favoritfärg... och  Göm.

                               

Logikfliken ser nu ut såhär:

  1. Tryck på Lägg till, längst ner i kolumnen Utlösningsvillkor, sedan Svarsalternativ markeras.

  1. En dialogbox visas. Välj det frågesvar som skall visa/gömma något annat i formuläret.

Notera rullgardinsmenyn Frågesvar längst ner. Var noga med att välja det frågesvar som skall utläsa händelsen (vanligen visa/dölja annat material i formuläret).

  1. Tryck nu på plustecknet (+) för den fråga som skall visas när någon väljer aktuellt frågesvar (Texten i vår exempelenkät).

  1. Upprepa stegen ovan för att lägga till det utlösningsvillkor som skall visa Favoritfärg-frågan. Stegen visas i följande bilder.

Välj Frågan istället

När vi har en ny rad lägger vi till att frågan skall visas. Logikfliken ser nu ut såhär:

Tryck på spara om du inte redan gjort det. Logikinställningarna är nu klara och vi kan testa logiken genom att öppna formuläret i nytt fönster.

Formuläret när vi öppnar det, både Texten och Frågan är gömda.

Formuläret när vi har markerat Frågan, Favoritfärg visas på grund av inställningarna vi gjort på logikfliken.