Support and Manual
ProofX Support & manual

Exportera till Excel

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Formulärflikar > Svar > Exportera till Excel

Klicka på exportknappen

Välj vilka kolumner som skall exporteras. Har man gjort en filtrering går det att exportera på filtreringen. Dubbelklicka på respektive text för att föra över rån valda till icke valda kolumner. Förvalt är alla kolumner valda.