Support and Manual
ProofX Support & manual

Summera om rätt eller fel

Print thomas.ranhem 9/23/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Summera om rätt eller fel

Ett script för att summera: