Support and Manual
ProofX Support & manual

Publika rättigheter

Print thomas.ranhem 8/13/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Inställningar > Publika rättigheter

Namn

Beskrivning

Public priviliges

Everyone on internet

Reply

en respondent får svara.

reply on

en respondent får svara flera gånger.

Ändra sitt svar

om respondenten får ändra inkommet svar via länk i respondentmailet eller via inloggningen.

Se resultat/rapport

Alla får se rapporten, utan skydd

Tillåt åtkomst till rapport via lösenord

Sätt ett lösenord som kan delas ut för att se just den här rapporten.

Tillåt avanmälan

Bocka för om respondenten skall få avanmäla sitt svar.

Avancerade rättigheter

Rättigheter ungefär som i Windows. Grupper eller användare kan tillåtas att göra olika saker med enkäten

Hitta på ett lösenord som endast gäller för enkäten. Använd inte ditt lösenord som du har för att logga in med.