Support and Manual
ProofX Support & manual

Svar

Print thomas.ranhem 8/7/2013

Här visas svaren i tabellform. Här exporterar man svaren till Excel. Det går att filtrera och söka bland svaren.

  1. Växla mellan Personliga svar och Anonyma svar.
  2. Uppdater och se om det har kommit in nya svar under tiden man tittar på resultatet.
  3. Radera markerade svar.
  4. Exportera svar till Excel. Om ett filter/ sökning är gjord kommer detta att återspegla exporten. Även eventuell sorteringsordning kommer med till Excelarket.
  5. Importera FRÅN Excel. Om svar finns i Excelform kan man importera dessa till formuläret. Kan användas även på pågående undersökningar där resultat hämtats från exempelvis pappersform.
  6. Antal rader. Visar det framfiltrerade antal svar.
  7. Markera för att radera
  8. Datum då svaret inkom.
  9. Respondentens användarnamn om det finns. Annars står det anonym.

Genom att högerklicka på ett svar kan man välja att antingen öppna svaret för redigering eller radera det.