Support and Manual
ProofX Support & manual

Efter svar

Print thomas.ranhem 8/13/2014

Visa meddelande - Visa ett tackmeddelande efter att respondenten fyllt i och skickat in ett formulär.

Titel - Titel på ditt  svarsmeddelande

Text - Lite mer fördjupande text

Pausa - Pausa så att den som svarar hinner se ditt meddelande innan den går till angiven plats nedan.

Gå sedan  - Välj vart du vill skicka dina respondenter sedan:

Tillbaka till formuläret,

Sida - Till ett annat formulär

Adress - Ange en http:// adress att skicka dom till.