Support and Manual
ProofX Support & manual

Personlig och anonyma svar

Print thomas.ranhem 10/15/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Svar > Personlig och anonyma svar

Här väljer man från vilken lista man vill se svaren ifrån.

Personliga svar kan inte ses tillsammans med anonyma svar.