Support and Manual
ProofX Support & manual

Namnbricka i e-postmeddelandet

Print thomas.ranhem 5/20/2014
Hjälp > Fast guides > Namnbricka i e-postmeddelandet

I visa källaläget kan du se koden nedan. Byt ut dina bilder och dina texter. Infoga rätt fäl som du vill skall synas på det ställe du önskar. Färger och så vidare kräver lite html-kunskaper.

<p>
  Hej! Längs ner hittar du din namnbricka!<br />
  <br />
  <br />
  Dina svar:<jz:table type="formReply"></jz:table><br />
  <jz:link title="Se, ändra eller avanmäl detta svar">$FORM:REPLYLINK</jz:link><br />
   </p>
<style type="text/css">
</style>
<table style="border-collapse: collapse;">
  <tbody>
     <tr>
        <td style="border: 1pt dashed black; width: 282pt; height: 180pt;">
           <table border="0" style="border-collapse: collapse;">
              <tbody>
                 <tr>
                    <td style="border: 0px currentColor; width: 280pt; height: 70pt; background-color: blue;">
                       <span style="color: white; font-family: verdana; font-size: 24pt;"> <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Seminarie den">$form:95e31321-c91e-451f-a23c-f1c8a0ef4b0c</jz:variable></span><br />
                       <span style="color: white; font-family: verdana; font-size: 14pt; font-style: italic;">  Exhibitor</span></td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td style="width: 280pt; height: 110pt; background-color: white;">
                       <span style="color: black; font-family: verdana; font-size: 20pt;"> <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Namn">$form:59d077bf-cbfa-40e3-8ad7-a53ed129be36</jz:variable></span><br />
                       <span style="color: black; font-family: verdana; font-size: 18pt; font-weight: bold;"> <jz:variable icon="OPTIONS" title="Formulär svar//Företag">$form:b4f5bad1-d2f8-444d-b13e-acd3da6a8599</jz:variable></span><br />
                        <br />
                       <table style="border-collapse: collapse;">
                          <tbody>
                             <tr>
                                <td>
                                   <img border="0" src="http://proofx.se/fEMMv1BJE3fUU1qbVBoYLB" /></td>
                                <td align="right" style="width: 278pt;">
                                   <img border="0" src="http://proofx.se/n816MXy7gT8m9SNgoSyIdG" /></td>
                             </tr>
                          </tbody>
                       </table>
                    </td>
                 </tr>
              </tbody>
           </table>
        </td>
     </tr>
  </tbody>
</table>
<p>
  <strong>Klipp ut</strong></p>