Support and Manual
ProofX Support & manual

Rubrik

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Rubrik

Används för att sätta in texter av olika slag. Denna frågetyp har en fördefinerad storlek och färg.

Följande saker kan man redigera:

Rubrikens storlek och utformning

Textens färg

Textens typsnitt

Fetstil

Kursiv

Understruken

Skriv in vilken text du vill ha. Formatera sedan texten som du vill. Det finns en del begränsningar vad man kan göra.