Support and Manual
ProofX Support & manual

Frågeformuläret

Print thomas.ranhem 12/17/2013
Hjälp > Fast guides > E-learning > Frågeformuläret

Nu är det dags att skapa själva frågeformuläret. Markera där du vill lägga frågeformuläret i mappstrukturen i Utforskaren i vänstra delen av webbläsarfönstret. Tryck på Skapa personligt formulär knappen i högra delen av webbläsarfönstret.

Döp formuläret, antingen i textfältet i högra delen av webbläsarfönstret, eller i Utforskaren (högerklicka fungerar). I den här lathunden döper vi frågeformuläret till Exempelkurs ett.

Tryck på fliken Redigera i fliksystemet i högra delen av webbläsarfönstret.

Detta förutsätter att formuläret är öppet. Om formuläret inte är öppet kan du dubbelklicka på det i Utforskaren eller högerklicka på det och välja Öppna. När formuläret är öppet trycker du på fliken Redigera.

Ifrån den vertikala ytan FRÅGOR - PERSONLIGA, klicka och dra Rubrik till arbetsfältet i högra delen av webbläsarfönstret(se nästa bild om det är oklart vart du kan dra Rubrik).

Markera i den rubrik du just dragit in. Skriv En lämplig rubrik. Notera att allt du gör i arbetsytan kommer synas i det färdiga formuläret. I vårt exempel skriver vi Intro som rubrik. När man kommer till själva webbsidan (som vi håller på att bygga här på redigerafliken) kommer det stå Intro som rubrik högst upp på första sidan.

Markera brödtext i FRÅGOR – PERSONLIGA. Klicka-dra brödtext till arbetsytan.

Markera i den brödtext du just dragit in. Skriv en lämplig brödtext. Notera att allt du gör i arbetsytan kommer synas i det färdiga formuläret. Brödtexten i början av formuläret bör innehålla en lättfattlig instruktion hur man fyller i formuläret.

Spara och spara ofta!

När du trycker på Spara sparas ditt arbete till servern. Spara ofta så att du inte förlorar utfört arbete.

Markera Video i FRÅGOR – PERSONLIGA. Klicka-dra Video till arbetsytan.

Arbetsytan innehåller nu en videofråga. Tryck på Välj video knappen.

Välj den videofilm som du vill skall visas där du drog in videofrågan.

Videofrågan har nu en videofil kopplad till sig. I vårt exempel kunde ProofX ej bearbeta filen eftersom ProofX medieserver är avstängd. När du gör det här kommer du se en annan text i videofrågan när du kopplat den till en video.

Videofrågor är ganska stora och du får ofta många objekt på arbetsytan. För att få mer utrymme kan du minimera Utforskaren genom att trycka på den vertikala utforskarfliken. Du kan expandera den igen på samma sätt när du behöver den.

Om du har en väldigt bred skärm är det ofta smidigare att behålla utforskaren expanderad.

Utseende när utforskaren är minimerad och formulärets förstasida är färdig. Tryck på Ny sida längst ner i arbetsytan.

Du befinner dig nu på Sida 2. För att gå tillbaka till Sida 1 kan du välja bland sidflikarna längst ner i arbetsytan.

Dra in en rubrik och en videofråga på samma sätt som du gjorde på förstasidan.

På den här sidan ska användaren få svara rätt på en fråga innan det blir möjligt för användaren att gå vidare till sida två.

Markera Enval i FRÅGOR – PERSONLIGA. Klicka-dra Enval till arbetsytan där du vill ha den. Lämpligen nedanför Videofrågan.

När du dragit in en Envalsfråga visas Envalsfrågan med schablontexterna Envalsfråga, Alternativ 1, Alternativ 2. För att ändra en text, klicka i texten så blir den redigerbar. För att lägga till ett nytt frågealternativ, tryck på Lägg till.

I vårt exempel använder vi frågetext och frågealternativ som passar till filmen Access to premises.

På samma sätt gör vi även Sida 3.

Och Sida 4.

Såhär ser de två första sidorna av formuläret ut för slutanvändaren.

Sida 1

Sida 2