Support and Manual
ProofX Support & manual

Skapa formulär som visar frågesvaren i sig

Print thomas.ranhem 10/16/2015
Hjälp > Advanced > Skapa formulär som visar frågesvaren i sig

Det här formuläret har lite jobb med sig innan det fungerar perfekt.

I formuläret har jag lagt så att svaren /LIST syns via en iframe.

med hjälp av en tom ramsida och ccs så väljer jag att endast visa två kolumner.

Komponenter som behövs:
Tom ramsida

kolumn.css  ()

 .px-repoort-table-col:nth-child(1)
, .px-repoort-table-row > td:nth-child(1)
,  .px-repoort-table-col:nth-child(2)
, .px-repoort-table-row > td:nth-child(2)
,  .px-repoort-table-col:nth-child(3)
, .px-repoort-table-row > td:nth-child(3)
{
 display:none;
}

iframe

<iframe frameborder="0" seamless="seamless"
src="http://proofx.se/ovn4n2E3ufjHEYd1ANHgtE/report/list/mp=9gFCgtFaU1hMoVEZ2OsvTA/hideauth=1/"
style="height: 130%" width="464px"></iframe>

Ramsidan (tom)

<link href="//proofx.se/11fHuh8w1Hs40uYD9ZNLrA/" rel="stylesheet" type="text/css" />
<jz:content></jz:content>