Support and Manual
ProofX Support & manual

E-post händelse

Print thomas.ranhem 8/13/2014

Mottagare
Den som skall få mailet

Respondenten den som svarar
Sidansvarig den som skapat formuläret
Användare någon annan proof användare
E-postadress skriv in epostadressen/erna som skall få avisering.
E-postadress från fält dvs e-postadress som skrivits in i formuläret.

E-post

E-postämne - Rubriken på mailet som skickas iväg

Infoga fält - Välj vilka svar som skall sättas in i svarstexten.

Länk till svar/avanmälan - Sätter in en länk till svaren. Beroende på vilka rättigheter respondenten har så kan dom få se, ändra eller avanmäla sina svar.

Svarstabell - sätter in en tabell med frågorna och svaren som besvarats.

- Lägg in en bild

Växla till Källa och arbeta med HTML för att skönmåla ditt svarsmejl. Du kan använda detta för att exempelvis göra namnlappar, adressetiketter mm.