Support and Manual
ProofX Support & manual

E-post

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > E-post

Används för att respondenten skall få in sin e-postadress. Detta är egentligen en Text fråga med färdigifyllda kriterier. (datatypen e-post , UDO-värde Respondent/E-mail)