Support and Manual
ProofX Support & manual

Personliga inställningar

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > User interface > Explorer > Personliga inställningar

Beroende på vilka rättigheter man har går det att utför vissa inställningar. Endast den som är administratör kan ändra på namn och e-postadress.

Personliga inställningar


Språk
Välj vilket språk du vill använda i ProofX. Om det står atuomatiskt så känner den av webbläsarens språkinställningar. I dagsläget finns endast svenska och engelska.

Hjälptexter
Visar olika hjälptexter när du skapar enkäter respektive andra hjälptexter som finns i systemet.

Filträd

Visa vid start Utforskaren expanderad vid inloggning

Visa gömda filer och mappar Visar filer och mappar som är gömda

Visa filer och mappar där jag saknar rättigheter Visar filer som du saknar rättigheter att se

Lösenord

Byt lösenord - Byt lösenordet. Följ instruktionerna

Logga in utan att fråga om lösenord när jag klickar på en direktlänk - Använd denna så slipper du ange lösenord när du får riktade utskick till dig.