Support and Manual
ProofX Support & manual

Summera kostnader beroende på valet

Print thomas.ranhem 5/22/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Summera kostnader beroende på valet

En tennisklubb vill kunna få summering av kostnaderna beroende på vilka val som är gjorda.

Formuläret ser ut som följer:

Script:

  <script type="text/javascript">
  (function(){
  function calcCost(value){
  var cost=0;
  switch(value){
     case 'Herrdubbel':
     case 'Veterandubbel Herrar 55':
     case 'Vetarandubbel Herrar 65':
     case 'Damdubbel':
     case 'Veterandubbel Damer 55':
     case 'Mixed':
     case 'Mixed veteran 55':
     case 'Herrsingel':
     case 'Veteransingel Herrar 55':
     case 'Veteransingel Herrar 60':
     case 'Veteransingel Herrar 70':
     case 'Damsingel':
     case 'Veteransingel Damer 55':
        cost=120;
        break;
     case 'Generationsdubbel mor/far och dotter/son':
        cost=90;
        break;
     case 'Pojksingel 10 - Poolspel':
     case 'Pojksingel 12 - Poolspel':
     case 'Pojksingel 14':
     case 'Pojksingel 16':
     case 'Pojksingel 18':
     case 'Flicksingel 10 - Poolspel':
     case 'Flicksingel 12 - Poolspel':
     case 'Flicksingel 14':
     case 'Flicksingel 16':
     case 'Flicksingel 18':
     case 'Pojkdubbel 14':
     case 'Pojkdubbel 16':
     case 'Pojkdubbel 18':
     case 'Flickdubbel 14':
     case 'Flickdubbel 16':
     case 'Flickdubbel 18':
     case 'Junior Mixed':
        cost=60;
        break;
     
  }
  return cost;
  }
  function sumCosts(){
     var sum=0;
     $PX('Q3,Q4,Q6,Q8,Q10,Q11,Q13,Q15').each (function(){
        sum += calcCost(this.value());
     });
     return sum;
  }  
  $PX('Q3,Q4,Q6,Q8,Q10,Q11,Q13,Q15').on ('change',function(){
     $PX('Q17').value(sumCosts());  
  })
 
  jQuery(function() {
     var id = (new Date()).valueOf().toString().slice(-6);
     $PX('Q18').value(id);
  });
 
  })();
 
</script>