Support and Manual
ProofX Support & manual

Kommunikation

Print thomas.ranhem 12/18/2013
Hjälp > Fast guides > Kommunikation

1. Lathunden går igenom att göra ett riktat utskick. Som exempelfoorm används en inbjudan till julfest av det fiktiva företaget Fiktiv AB.

2. Tryck på fliken Kommunikation.

3. Ett smidigt sätt att göra ett riktat utskick är att ladda upp mottagarna av utskicket i en excellista. Gör en excellista där varje rad motsvarar en respondent

4. Tryck på Importera Excel

5. En dialogruta och en Välj fil knapp visas. Tryck Välj fil.

6. Välj excelfilen med mottagare på din hårddisk via en ordinär filväljare. Nedan är en bild från en filväljare på windows 7, engelsk version.

7. Excelfilens data laddas in i ProofX och en dialogruta visas där du kan koppla excelfilens data till frågor i Foormen. Kontrollera att Rullgardinslistan Excel-kolumn som innehåller e-post: har rätt värde, alltså excelkolumnen som innehåller mottagarnas E-postadress.

8. Nu kan du välja att koppla fler Excel-kolumner till Foormens frågor. I vårt exempel vill vi använda Förnamn och Efternamn från excel så att mottagarna slipper fylla i det.

Notera! Det är bara e-post kolumnen som är obligatorisk i excelfilen!

9. Om du vill använda fler kolumner från excelfilen trycker du på Lägg till koppling

10. När förnamn och efternamn är kopplade till motsvarande frågor i enkäten ser dialogrutan ut såhär:

11. Tryck på knappen Nästa

12. I punkt 7 till 11 har vi förberett att skriva in svar i Foormen från Excelfilen. Här kan vi döpa just den här uppladdningen av data till ett valfritt namn, default är Excelfilens namn.

13. Tryck på Kör!

14. Information om importen visas när den är klar. I vårt exempel har 3 mottagare lagts till med tillhörande data (förnamn och efternamn och epostadress)

15. Nu kan vi se mottagarna i listan, återstår bara att Eposta en länk till dem med hjälp av ProofX.

16. Kryssa i Ej svarat. (Ej svarat betyder de mottagare vi laddat up och som ännu inte besvarat vår Foorm. Detta för att underlätta påminnelseutskick).

17. Tryck Skicka e-post.

18. Vi kan nu skriva ett e-postmeddelande och e-postämne. De mottagare vi markerade i fliken Kommunikation står inskrivna i Till: fältet. Länk till Foormen kommer läggas till automatiskt av ProofX när ProofX skickar e-posten.

19. Tryck på Skicka.

20. Här ser vi en av mottagarnas inbox. I eposten som skickats finns vår text samt en länk till enkäten.

21. När mottagaren Adam Adamsson trycker på länken och kommer till svarssidan är hans namn redan ifyllt (från excelfilen). Allt han behöver göra är att kryssa i att han vill komma och trycka på Skicka.

22. När vi går in på Kommunikation så syns det om någon svarat. Vidare går det att skicka epost bara till de som Svarat eller till de som Ej svarat. Om man vill kan man lägga till fler kategoriseringar med Lägg till vilket gör att man kan andra parametrar för att rikta utskick.

Klart!

Filer som används i lathunden::

Ramsidan Direktlänk: http://demo.proofx.se/B00316DC-BBA3-417D-B232-D1F5DFEBB867/
Ramsidan Plats: /support/Ramsidor/Teman/JUL/Jul Tema 1

Foormen direktlänk: http://proofx.se/DC64A2F3-CA7B-4726-ACAF-E254588B4B87/

Excelfil direktlänk: