Support and Manual
ProofX Support & manual

E-mail confirmation

Print thomas.ranhem 5/1/2016
Hjälp > Fast guides > E-mail confirmation
 1. Skapa ett formulär. Säkerställ att formuläret innehåller en "E-post" fråga. Denna fråga skall när den lagts till formuläret ha en blåaktig bakgrund och texten "Respondent/EMAIL" i textfältet och börjar med frågetexten "Ange din e-postadress för bekräftelse". Frågetexten kan ändras till vad som passar just ditt formulär.

 1. Det är en bra ide att göra E-post frågan obligatorisk. Gör det genom att markera frågan och se till att knappen med en polis-ikon och texten "Obl." är intryckt.
 2. Spara
 1. Gå till inställningsfliken och scrolla ner till "E-post avisering".

 1. Tryck på "Lägg till" och sedan "Skicka E-post"
 2. På horisontalfliken "Mottagare", säkerställ att rullgadinsmenyn "Skicka till:" har "Respondenten" vald. "Respondenten" betyder att E-post kommer skickas till vad som står i den blåaktiga epostfrågan ifrån punkt 1.

 1. Byt nu till horisontalfliken "E-post" istället för "Mottagare".
 2. Ändra "E-post ämne:" och meddelandetext till texter som passar just ditt formulär.
 3. När epostmeddelandet skickas kommer "Tabell med svar" ersättas med vad respondenten svarade på de olika frågorna i formuläret. Det gula fältet "Se, ändra eller avanmäl detta svar" kommer att vara en länk som går till respondentens svar. Om formuläret tillåter avanmälning eller att respondenten ändrar på svar kommer det att kunna göras via den här länken.

 1. Tryck på "OK" för att stänga popuprutan.
 2. Tryck på "Spara" på inställningsfliken.
 3. Klart! När någon svarar på formuläret går ett mejl till den epostadress som skrevs i "E-post" fråga.