Support and Manual
ProofX Support & manual

Byt användarroll

Print klas.minnbergh 8/29/2013

Vid byte av användarroll sätts användarens roll, systemrättigheter och gruppmedlemskap till det som den nya rollen har. Alla tidigare gruppmedlemskap och systemrättigheter nollställs. Däremot kommer ej de rättigheter användaren tilldelats personligen i filsystemet att påverkas.