Support and Manual
ProofX Support & manual

Level of interface

Print thomas.ranhem 4/28/2016

Det finns tre olika nivåer på gränssnitt som du kan välja. Den förenklade nivån innehåller färre flikar och funktionalitet i frågorna. Du kan dock byta nivå när du vill för att få tillgång till all funktionalitet. Man måste dock spara formuläret för att förändringen skall slå igenom på formuläret.

Förenklat läge - visar det nödvändigaste

Normalt läge - visar utforskaren och fler inställningar samt flikar

Expert läge - visar normalläget plus UDO funktionalitet om man har rättigheter

Flikar

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Visa

x

x

x

Redigera

x

x

x

Inställningar*

x

x

x

Logik

x

x

Kommunikation

x

x

Svar

x

x

x

Rapport

x

x

x

* Inställningssidan är den enda fliken som får ytterligare funktionalitet  då
ändrat då expertläge används.

Textfråga

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

x

x

Flera rader

x

x

x

Enval/Flerval

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

x

x

En rad

x

x

x

Rullgardin

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

x

x

Tabellfrågor

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Diagramtyp

x

x

x

Filuppladdning

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

nUDO

x

x

Gömt fält

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Datatyp

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

x

x

Video

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x