Support and Manual
ProofX Support & manual

Brödtext

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Brödtext

Med brödtexten kan man göra allt möjligt. Hantera länkar, bilder. Man kan säga att det är en variant av ordbehandlare. Se separat manual.