Support and Manual
ProofX Support & manual

Tabell

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Tabell

Används för att kunna få en bra överblick av åsikter. Variant på envalsfråga. Varje fråga kommer i rapporten hanteras i ett diagram.

Det går att lägga till flera kolumner och rader genom att klicka på grönt plustecken för respektive alternativ.