Support and Manual
ProofX Support & manual

Rapport

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Formulärflikar > Rapport

På rapportfliken presenteras de insamlade svaren i en mer grafisk form för att åskådliggöra statistiska samband.
Rapportfliken används framförallt för enkäter medan svarsfliken används för att se inkomna anmälningar.


Följande diagram och listor finns det :

Stapel

Liggande

Cirkeldiagram

Lista

Inget (Då visas inget på rapporten)