Support and Manual
ProofX Support & manual

Redigera

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Formulärflikar > Redigera

Här sker all redigering av enkäter/anmälningar. Verktygslådor s k Toolbars används för att dra in frågorna. Mer om redigering kommer i separat
stycke.