Support and Manual
ProofX Support & manual

Rättigheter

Print thomas.ranhem 8/29/2013
Hjälp > Advanced > Rättigheter

Du kan sätta rättigheter på mappar, formulär eller filer. Rättigheterna kan ärvas eller sättas individuellt.