Support and Manual
ProofX Support & manual

Summera en flervalsfråga

Print thomas.ranhem 2/19/2015
Hjälp > Advanced > PX Script API > Summera en flervalsfråga

Skapa en textfil och döp till summera_felval.js

Ladda upp i ProofX.

Scriptet känner av frågorna som står i listan Q4 - Q13. När någon ändras så kommer summan att skrivas ner i Q14.

Viktigt att veta: Flervalsfrågorna MÅSTE ha ett värde som är numeriskt.

Det kan visas en vanlig text men då måste det underliggande värdet vara numreriskt.

jQuery(function() {
 
 $PX('Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13').on('change',function() {
   
   var sum = 0;
   var valArr = $PX('Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13').rawValue();
   if (jQuery.isArray(valArr)) {
     for (var i = 0; i< valArr.length;i++) {
     sum += Number(valArr[i]);
     }
   } else {
    sum = valArr;
   }
   
  sum = Math.max(0,sum)
   
   $PX('Q14').value(sum);
   
 });
 
})