Support and Manual
ProofX Support & manual

Löpnummer

Print thomas.ranhem 5/19/2014
Hjälp > Advanced > PX Script API > Löpnummer

Kräver UDO-objekt för att fungera!

<script type="text/javascript">
  var Orderlopnummer;
  jQuery(function(){
     Orderlopnummer = $PX('Q29').value()||0;
     Orderlopnummer++ ;
     $PX('Q29').value(Orderlopnummer);
  })
  // när fråga 12 ändras - ändra även löpnummer
  $PX('Q12').on('change', function () {
    var Orgnr = $PX('Q12').value();
    $PX('Q30').value(Orgnr + '-' + Orderlopnummer);
  });
</script>