Support and Manual
ProofX Support & manual

Korstabulering

Print thomas.ranhem 8/15/2014
Hjälp > Form > Formulärflikar > Rapport > Korstabulering

Det finns nu möjlighet att korstabulera frågorna i ProofX. Exempelvis på skillnaden mellan  kvinnor och män. Det går även att klicka på legenden för att filtrera fram svaret på ju den  tabellens ena korstabuleringsvärde.