Support and Manual
ProofX Support & manual

Textfråga

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Frågetyper > Textfråga

Textfrågor används för att samla in fri text från respondenten.

Ändra storlek på inmatningsrutan

Genom att sätta en passande storlek på textfältet ger du respondenten visuell hjälp om mängden information som skall fyllas i.

Show me

Du kan begränsa vilken typ av information som går att skriva in i textrutan genom att ange en datatyp

Flera rader

Gör att textfrågan kan innehålla radbrytningar. Rekommenderas till t.ex. kommentarsfält.

Show me

Förifyllt värde

Om du anger ett värde i textrutan när du redigerar frågan så kommer det värdet vara förifyllt när man svarar på formuläret.