Support and Manual
ProofX Support & manual

Ladda upp videofiler

Print thomas.ranhem 12/17/2013
Hjälp > Fast guides > E-learning > Ladda upp videofiler

Säkerställ att du befinner dig i Normalt läge, för att kunna arbeta med logik och filer måste du antingen vara i Normalt läge eller Expert läge. Notera att du stänger Lägesväljaren genom att trycka på lägesväljarknappen igen(kugghjulet).

Skapa en lämplig mappstruktur i Utforskaren i vänstra delen av webbläsarfönstret. Du kommer att ladda upp dina filmfiler till den här mappstrukturen och skapa själva frågeformuläret här också.

Högerklicka på den mapp där du vill lägga dina filmfiler och välj Ladda upp.

Välj videofiler på din egen hårddisk i filväljaren. När du trycker på Öppna laddas filerna upp till ProofX.

Säkerställ att dina videofiler laddats upp. Det kan ta en liten stund för ProofX att konvertera videofilerna till ett lämpligt videoformat och skapa småbilder.